מני & כץ יועצים ייעוץ ארגוני רב ממדי ​

אנו מעבירים מגוון גדול של קורסים והכשרות, כל הכשרה מפותחת בהתאמה אישית לצרכים של הארגון, לאופי פעילותו וכוללת העברת מידע ותכנים לצד חיזוק וליטוש מיומנויות מקצועיות.

קורסים והכשרות שהעברנו התמקדו
בין היתר בתכנים הבאים:

 • תפיסת תפקיד ועמדות בתחום התמכרויות
 • הכשרה לתפקיד עו"ס חוק נוער; ילדים ונוער ההיבט החוקי
 • הכשרה לתפקיד עו"ס משפחה; הדרכה למדריכים ומגשרים בתכנית הורות לעולים
 • הכשרה לתפקיד יו"ר וועדה לתכנון, טיפול והערכה
 • הכשרה לתפקיד יו"ר ועדה לחוק פעוטות בסיכון
 • הכשרה בסיסית לרכזי התנדבות
 • ידע ומיומנויות לתפקיד רכזי מועדוניות לאזרח הוותיק

מהם הערכים המרכזיים בארגון שלך? 
אילו נורמות ומנהגים  מאפיינים את ההתנהגויות המרכזיות בארגון? 
מה מבטאים הסמלים והטקסים בארגון ? 
כיצד כל אלו עומדים בהלימה עם מטרות הארגון ועקרונותיו המוצהרים? 
בתהליך מרתק של אבחון וניתוח התרבות הארגונית נחקור יחד את אותם ערכים, נורמות, מנהגים וטקסים, נבין מה מתוכם גלוי ומדובר ומה סמוי אך משפיע. 
כל זאת כבסיס להטמעת שינויים ולחיזוק התנהגויות ארגוניות רצויות.

קורס בלעדי שפותח ע"י חברת מני&כץ יועצים מתוך היכרות והבנת הסביבה הקהילתית הייחודית של בית כנסת, ושל הצרכים הניהוליים שלו כארגון וקהילה לאורך כל השנה. 

תכנים:

 • סוכה קהילתית – סמכות, כח והשפעה של גבאי בית הכנסת
 • ניהול קונפליקטים בבית הכנסת
 • קהילה וקהילתיות בבתי הכנסת
 • שינוי – הפסיכולוגיה של ההתנגדות לשינוי

שינוי הוא סוג של משבר, זעזוע העלול לייצר חוסר נוחות וחוסר ביטחון אולם באותה מידה לעולם השינוי מהווה גם הזדמנות. ניהול נכון של שינוי יכול לרכך ולהקל על אובדן הנוחות הזמני, "לאוורר" תחושות ופחדים ולצד זה להאיר את ההיבטים החיוביים בשינוי כגון הזדמנות, חדשנות, התרעננות, התקדמות. 
יחד נמצא את הדרך למנף את השינוי לסיכוי – ארגוני ואישי.

 • יזמות בחינוך
 • קורס מחקר בחינוך
 • פיתוח זהות תפקידית​
 • קורס לפיתוח מנהלים​
 • קורס לפיתוח קהילה​

סדנאות ותכנים נוספים

כל אחד בפני עצמו או כחלק מהכשרה רחבה יותר

סדנה חווייתית לאיתור והגדרת "כוכב הצפון" הארגוני, כבסיס להגדרת יעדים ולתכנית עבודה פרטנית, ממוקדת מטרה. כולל תרגילים ומשימות לאבחון וזיקוק "כוכב הצפון הארגוני" (החזון), מציאת נקודות הממשק בין האישי לארגוני, תרגום החזון לכדי תכנית עבודה ממשית – תוך הקניית כלים לקביעת יעדים מדידים ומעשיים. התהליך השלם כולל ליווי עד לכדי כתיבת תכנית עבודה מלאה של כל המשתתפים תוך יצירת התאמה בין בעלי התפקידים השונים לכדי הרמוניה ארגונית המקדמת את החזון שהוגדר.

תהליך אבחון של מידת ההלימה שבין המבנה התפעולי ותפקודו לבין המשימות והאתגרים של הארגון. עם סיום התהליך מוגש דוח אבחון מפורט הכולל ניתוח חלוקת התפקידים והאחריות בארגון, תהליכי תקשורת פנים ארגונית, מרכיבי הניהול, מתחים מובנים, גורמים מעכבים ומקדמים והמלצות לשימור, שינוי ופיתוח. האבחון מתבסס על למידה מעמיקה של התהליכים בארגון.

הבנת עיקרי החשיבה האסטרטגית, מה ההבדל בין אסטרטגיה טקטיקה ומשימה. ניתוח הסביבה החיצונית והפנימית כבסיס לקבלת החלטות אסטרטגיות וכתיבת תכנית אסטרטגית יישומית.

ניתוח אבחון ושיפור תהליכי השירות בארגון על פי מודלים מרכזיים, פיתוח תפיסות ומיומנויות שירות לצוות, ניתוח וסיוע באיתור פתרונות למצבי שירות מורכבים, ייחודיים לארגון.

קונפליקטים מתעוררים כחלק מובנה במהותו של ארגון. כל מערכת יחסים מפגישה בין רצונות וצרכים – בסביבה של משאבים מוגבלים. כך נוצר מתח מובנה אותו יש לנהל. קונפליקטים, יכולים להוות איום אך גם הזדמנות.
המיומנות לניהול נכון של מצבי קונפליקט הינה קריטית ובסיסית למנהל ויכולה להוות הזדמנות ועוגן במהלך חיי הארגון לאורך זמן.

לצורך זה פיתחנו סדנה חווייתית הכוללת עקרונות פעולה, תרגילים וסימולציות, ליווי אישי של מנהלים בהתמודדות עם קונפליקטים משמעותיים.

סדנה חוויתית להקניית יסודות ניהול משא ומתן, הבנת התהליך, כלים לניתוח עמדת הנושאים והנותנים, לימוד מושגי יסוד בתהליכי משא ומתן, אימון אישי וקבוצתי.

סדרת סדנאות חווייתיות למנהלים ובהן אימון אישי וקבוצתי במיומנויות בסיסיות בעולמו של מנהלהיכולת להוביל דיונים ככלי לשיתוף צוות והנעת תהליכים, היכולת לקבלת החלטות מהירה ושקולה תוך שיתוף הגורמים הרלבנטיים ומיומנויות ניהול הזמן – כל אלו הינם חלק מסדרת כלים בסיסיים ומשמעותיים המבדילים בין מנהלים מצליחים לבינוניים. ניתן לייצר סדרת סדנאות כחלק מפיתוח מנהלים כללי או להתמקד במיומנות אחת על פי הצורך.

פיתוח חזון ניהולי אישי; ניהול ישיבות; ניהול הדיון; ניהול זמן למנהלים; תהליכי הערכת עובדים ,שיחות הערכה; תהליך שימוע לעובד; ניהול שיחת שימוע; גישור; בניית שותפויות ; המנהל כמנחה /  מנטור; ניהול קונפלקטים ומו"מ .
ליווי המנהלים הוא אישי וכולל פגישת הכרות, הגדרת יעדים ומטרות לליווי ותכנית פעולה אישית תפורה לצרכים של המנהל/ת.

ליווי והדרכה לצוות, בזמן אמת, בתהליך כתיבת תכניות העבודה. תכניות עבודה מצוינות הן כאלו אשר נובעות ממטרות על אסטרטגית ברורה של הארגון ומייצרות סינרגיה בין כל הגורמים בארגון לצורך השגת מטרת העל שנקבעה. 
כתיבת תכנית עבודה באופן סדור ומובנה מהווה כלי מדהים למיקוד העשייה, לקידום מטרות הארגון. כמו כן, תכנית עבודה נכונה, עבור כל מנהל ועובד, מהווה סמן דרך ו"שעון מעורר" שמזכיר למה, לאן ואיך לכל אורך השנה.

הכשרת חברי הנהלה חדשים, הקניית ידע בסיסי לגבי הנהלות ציבוריות (אחריות, נהלים, חוקים), ניסוח תקנונים ואמנות של הנהלה ציבורית, תיאום ציפיות והבניית אופן הפעולה של הנהלה ציבורית, הקשר שבין הנהלה ציבורית למנהל הארגון ולצוות הארגון.

סדנאות לפיתוח תפיסת עולם קהילתית והקניית מיומנויות. העבודה בקהילות מחייבת תפיסות עולם ומיומנויות ייחודיות. לפיכך, חשוב לפתח בקרב מנהלים וצוותים תפיסות קהילתיות המבוססות על הבנה ומימוש ערכים כגון: פיתוח מנהיגות מקומית, שיתוף, התנדבות, טקסים קהילתיים, קבלה ושוויון.

מאז שנת 2004 מני מוסמך כקצין התנהגות אוכלוסיה במצבי חירום מטעם בית הספר לחילוץ והצלה ופיקוד העורף. 
מני עוסק בהקמה ותדרוך של צוותי חרום (צח"י) בישובים בערים ובשכונות. ומוסמך מטעם משרד הרווחה להעביר תכנים אלו.

סדנאות לפיתוח מסגרת התנדבות יציבה ומוצלחת, הקניית מיומנויות  לגיוס ניהול ושימור מתנדבים , והעברת ידע וכלים החשובים לעוסקים בתחום.

יש לנו נוער נהדר. תמיד היה – אך לא תמיד אנו יודעים לתת להם מקום וליהנות מהאנרגיות, הרעיונות והרוח הנפלאה של גילאי 13- 21. קהילה שתדע ל"חבק" את בני הנוער שלה תזכה בפרץ של רעננות וחדשנות. 
בין הנושאים הרלבנטיים לתחום הם: שעמום – האם הוא כל כך רע?
נוער ומבוגרים, סמכות הורית, הבנת מאפייני בני הנוער ותהליכים חברתיים שהם מתמודדים איתם

הרצאות לצוותים וארגונים מול קהלים מגוונים. התכנים מותאמים להרצאה פרונטלית (עד 90 דקות) וכוללים דוגמאות מסרטים, ניתוח מקרה, חידושים מהמחקר ומהשטח. כל זאת ברוח קלילה ומהנה.
כל הרצאה תיבנה בהתאם לאופי המשתתפים ולצרכי הארגון.

דילוג לתוכן